Het gezin waarin je als kind opgroeit vormt de basis voor je verdere leven. Steun, waardering, veiligheid en bij de leeftijd passende persoonlijke ruimte zijn wezenlijk. Als je veilig gehecht bent, kun je in algemene zin goed zelfstandig functioneren en gezonde relaties aangaan. Dat gun je elk mens. Helaas verloopt het niet altijd zo soepel, denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. Als een scheiding goed verloopt, de communicatie tussen ouders en tussen ouders en kinderen, dan nog krijgen kinderen hier altijd een flinke tik van.  Als je kindertijd en puberteit niet soepel verlopen, kan dit verregaande consequenties hebben en dan kan het zeer wenselijk zijn de hulp van een kinderpsycholoog of -therapeut in te schakelen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen terecht voor therapie bij Diana Rongen. Zij is ook pedagoog en heeft ruime (ook internationale) ervaring.

Problemen/klachten 

Sociaal-emotionele problemen

Faalangst, andere angsten of fobieën, negatief zelfbeeld, trauma, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, onzekerheid, laag zelfbeeld, somberheid, eetproblemen, gevolgen van pesten, ruzie tussen kind of jongere en ouder.

Psychosomatische klachten

buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, oververmoeidheid, waarbij een medische oorzaak uitgesloten is. Gewoonten zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen. Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, pesten, gebrek aan concentratie en studie-/leerproblemen.

Ontwikkelingsproblemen

ADHD, ADD, autisme, dyslexie, slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen.

Bijzondere eigenschappen

hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit.

De therapie wordt aangepast aan de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

De diagnose richt zich vooral op de emotionele wereld van het kind, wat is de onderliggende pijn en hoe beschermt een kind zich hiertegen. Daarbij wordt ook gekeken naar de verschillende systemen waarin het kind zich beweegt, zoals het gezin, de school, de sportclub enzovoort.

Diana wordt gefascineerd door de denkwijze van kinderen. Ze kunnen zo anders naar de wereld kijken dan een volwassene en die zienswijze zet haar aan om een andere invalshoek te nemen en te kijken zoals kinderen zelf kijken. Deze open blik maakt de therapie zo sterk. Diana heeft zelf drie kinderen. Daarnaast geniet zij van reizen, koken, sporten, yoga en schrijven.

Sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. Het intakegesprek bij:

  • Kinderen tot 12 jaar, alleen de ouder(s)/verzorger(s)
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar bij voorkeur kind én ouder(s)/verzorger(s). Vervolgafspraken alleen voor kind
  • Jongeren vanaf 16 jaar kan alleen, mag met ouder(s)/verzorger(s)

Voor kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming van beide ouders/verzorgers nodig voor behandeling.

Therapy in english belongs to the possibilities. Diana has a lot of experience in working with children in different English-speaking countries where she lived and with children of expats.

Registraties Diana Rongen:

NFG 8855 / ADIONA 379 / RBCZ 180670R / SKJ 120004464 / AGB 90105595

Een afspraak maken 

Drs. Marly Senden, Psycholoog NIP (praktijkhouder)

Mergelweg 47 – 6212 XA Maastricht

info@marlysenden.nl of tel. 06-29448836 of via de contactpagina.

Locatie Kind en Jeugd: Wilhelminasingel 114, Maastricht

drs. Diana Rongen, voor kinderen, jeugd en gezinnen