Is herstel na ontrouw mogelijk? Antwoord van Marly Senden, psycholoog in Maastricht

Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ‘Als mij zoiets zou overkomen, dan zou dat het einde betekenen van de relatie. Dan kun je vertrekken.’ Toch blijkt in de praktijk en ook uit onderzoek dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Er wordt vaak anders gereageerd dan gedacht. Impliciet maken veel stellen de afspraak van trouw in hun relatie. Als er geen sprake van ontrouw is en je roept dat de ander kan vertrekken als hij ooit vreemd zou gaan, dan is dat een dreigement. Een dreigement dat er alleen maar toe leidt dat de ander, áls hij vreemdgaat, dit zal verzwijgen. De afspraak van trouw is voldoende, en als er dan toch een derde in het spel komt, probeer dan open te staan voor het gesprek. Een eerste reactie van woede en intens verdriet is begrijpelijk, maar ook hier is beheersing belangrijk. Je kunt niet afdwingen dat iemand niet meer vreemdgaat. En denk niet ‘mijn partner is werkelijk de laatste waarvan je denkt dat hij vreemd zou gaan, de ander zal hem wel verleid hebben’: het blijft een keuze die je partner gemaakt heeft. Wel een keuze waarvan iemand spijt kan hebben.

Wanneer een stel na overspel besluit om verder te gaan, zal het van de kwaliteit van hun relatie en van hun opstelling afhangen hoe het hen verder zal vergaan. Bereidheid tonen erover te praten, spijt voelen en uitspreken én in staat zijn zichzelf te vergeven, zijn voorwaarden voor de vreemdganger om aan te voldoen. Wil het goed gaan, dan is op enig moment ook vergeving door de bedrogene nodig. Bepalend is hoe de relatie vóór het vreemdgaan was. In het gunstigste geval is het vreemdgaan een aanleiding om hulp te gaan zoeken en lukt het met therapie tot een betere relatie te komen. Het vergt een grote inspanning en veel tijd om het vertrouwen na het vreemdgaan weer te herstellen. Het is afhankelijk van de duur van de relatie en of er veel verzwegen en gelogen is. De wond kan een litteken worden, dat is het maximaal haalbare. Het gebeurde is niet uitwisbaar. Je kunt niet vergeten, wel vergeven.

Ontrouw is zeer ingrijpend. Kan het ooit nog worden zoals het was? Heel romantisch gezien, zal het nooit meer zo zuiver en puur zijn als voorheen. Toch zijn er stellen die beweren dat hun relatie dit blijkbaar nodig had en daarna beter is geworden. Dan waren er dus problemen en de vraag is hoe jullie die in de toekomst beter kunnen aanpakken. De oplossing zit in spijt, vergeven en loslaten. Het vertrouwen kan dan weer groeien, al zal dat veel tijd kosten. Dit is geen pleidooi om bij ontrouw altijd voor herstel te gaan. Je kunt natuurlijk ook alleen of met de ander verder gaan. Misschien was dit het laatste wat je nodig had om te gaan en zat jouw relatie al lang niet goed.

Uit: ‘Bij twijfel zeker doen’ van Marly Senden (boek, maart 2017), psycholoog in Maastricht

Voor meer info of het maken van een afspraak kun je bellen of een mail sturen.

Terug naar overzicht