Over ons

Hieronder vertel ik kort iets over mezelf en stel ik mijn collega’s voor. Naast de methoden die in een traject toegepast worden is het immers van groot belang een klik te hebben met je therapeut, zodat je de ruimte voelt je verhaal te doen.

drs. Marly Senden, psycholoog NIP en relatietherapeut, praktijkhouder

Marly Senden psycholoog maastricht
Marly Senden

In 1992 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik teruggegaan naar mijn geboortestreek Zuid-Limburg.

Gespecialiseerd heb ik mij in Cognitieve Gedragstherapie, Relatietherapie, Arbeids- en Organisatiepsychologie, en Oplossingsgerichte Therapie.

Ervaring heb ik opgedaan in een psychologisch adviesbureau, de business consultancy, het academisch Ziekenhuis Maastricht en een GGZ-instelling. Sinds 2010 werk ik als zelfstandig psycholoog in mijn praktijk.

Vanuit de volle breedte van het vak was het een mooie ontdekkingstocht naar hetgeen ik het liefst doe: mensen begeleiden vanuit mijn eigen praktijk als psycholoog met de combinatie van resultaatgericht werken en inhoudelijke verdieping. Het echte verhaal achter mensen inspireert mij en de positieve resultaten die ik zie geven mij veel voldoening.

Een traject verloopt voor iedereen anders, omdat ik kies voor maatwerk. Uiteraard loopt een traject volgens bepaalde processen, maar ik werk niet volgens één bepaald protocol. De therapie dient namelijk jouw doel. Bovendien is ieders verhaal en ieder mens uniek. Graag daag ik je uit om kritisch naar jezelf te kijken, waarbij wederzijds respect en ook humor niet ontbreken. Inzichten die je opdoet in de therapie en echt bij jou passen, leiden tot verandering. Het gaat niet alleen om probleemoplossing op korte termijn, maar om gedragsverandering waardoor je niet steeds weer tegen dezelfde problemen aanloopt, maar je op lange termijn echt beter gaat voelen.

Naast mijn werk liggen mijn passies in reizen, hardlopen, golf, film, theater, piano en het Bourgondische leven in Maastricht.

drs. Chantal van Kessel, psycholoog, IEMT- en ACT-therapeut, NLP. Individuele therapie en relatietherapie. (maandag en donderdag)

Chantal van Kessel

Chantal’s passie is persoonlijke ontwikkeling. Ze is gefascineerd door het brein en ons (onder)bewustzijn. Het geeft haar veel energie anderen te kunnen begeleiden bij het versterken van hun welbevinden en ontwikkeling en hen in contact te brengen met wie ze in essentie zijn.

Nadat ze in 2002 is afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht heeft ze zich verder gespecialiseerd. Haar kennis heeft ze aangevuld met de opleidingen Psychodiagnostiek, Cognitieve Gedragstherapie, Neuro Linguïstisch Programmeren en met technieken uit Mindfulness. Daarnaast werkt ze met IEMT.

IEMT is een krachtige en effectieve methode om ongewenste gevoelens en emoties te neutraliseren. Door middel van oogbewegingen wordt er gewerkt aan het reduceren van stress- of burnoutklachten, trauma, depressie en angsten. Daarnaast kan het worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de identiteit.

Omdat elk mens uniek is, werkt zij cliëntgericht en maakt Chantal gebruik van verschillende de therapievormen die het beste aansluiten bij de persoon als individu.

Mensen beschrijven haar als positief, down to earth, oprecht geïnteresseerd, betrokken en resultaatgericht. Ze vindt het belangrijk dat mensen zich in een traject vrij voelen om zichzelf te zijn en open te zijn.

In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met reizen en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Daarnaast zoekt ze ook regelmatig rust op door te koken, wandelen of te lezen.

Drs. Sophie Schmied, psycholoog, relatietherapeut EMDR-,en ACT-therapeut. Individuele therapie en relatietherapie (woensdag en donderdag)

Sophie Schmied

Sophie heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en zich daarna verder gespecialiseerd in mindfulness en ACT. Na ervaring te hebben opgedaan als psycholoog in de huisartsenzorg heeft zij meerdere jaren in de specialistische GGZ gewerkt. In haar rol als psychosomatisch psycholoog heeft ze voor een verdieping gekozen in de lichaamsgericht psychologie en EFT. Een brede visie en benadering sluiten aan op haar holistische werkwijze; cliënt- en vraaggericht in plaats van protocollair. Mensen ervaren Sophie als iemand die hen aandachtig en empatisch meeneemt in een proces waarin gewerkt wordt aan disfunctionele patronen. Zij omarmen de flexibiliteit van de behandeling,  die de uniciteit van een ieder benadrukt.

Hiernaast heeft Sophie de opleiding Vinyasa Yoga docent gevolgd en geeft ze met veel enthousiasme yoga-lessen.

drs. Simone Delorme, psycholoog en relatie- en gezinstherapeut. Individuele therapie, relatie- en gezinstherapie, jongeren en volwassenen. (dinsdag, woensdag, vrijdag)

Simone Delorme

Vanuit verwondering en een openhartige benadering behandelt Simone cliënten met veel toewijding in hun proces van het verwerken van emotionele pijn naar een meer bezield leven. Haar aandacht is erop gericht cliënten enerzijds te leren omgaan met gevoelens van pijn en kwetsbaarheid, anderzijds weer voeling te krijgen met eigen veerkracht, unieke eigenschappen en kwaliteiten. Onder moeilijke omstandigheden zijn we vaak geneigd het contact te verliezen met wie we werkelijk zijn. Dat geldt ook voor hoe we de ander waarnemen en hoe we ons verhouden tot de mensen om ons heen. Er is dan behoefte aan een verruiming van ons gezichtsveld en een nieuw perspectief.

Simone gaat vanuit de menselijke ontmoeting dit proces met haar cliënten aan. Zij zoekt met jou of jullie de verdieping en reflectie van waaruit inzichten ontstaan om de eigen veerkracht te herstellen en weer de positieve verbinding te ervaren met je eigen authenticiteit en de anderen om je heen. Zij laat de ander tot zijn recht komen zonder aan daadkracht of helderheid in te boeten. Hiermee creëert zij ruimte om te reflecteren, confrontaties onder ogen te komen en inzichten op te doen die nodig zijn om het eigen levensverhaal een nieuwe hoopvolle wending te geven. Simone heeft een brede expertise in het diagnostisch en therapeutisch werkveld binnen de jeugd- en volwassenenzorg. Haar enthousiasme en gedrevenheid zijn een stimulans voor velen.

Luuk Stijns, systeemtherapeut. Individuele psychotherapie en relatietherapie. (maandag en zaterdag)

Luuk Stijns

Luuk heeft een enorme expertise. Hij wordt gefascineerd door de complexiteit waarin wij samenleven. Graag wil hij met jou of jullie het verschil maken bij ontstane moeilijkheden waardoor je weer verder kunt met je leven. Het is mooi om je weer verbonden te kunnen voelen met elkaar en anderen. Je gaat opnieuw of misschien zelfs voor het eerst vreugde en blijdschap ervaren opdat je met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken, ondanks de moeilijkheden die het leven ook in zich draagt.

Zijn professionele ontwikkeling is een voortdurend proces dat al vroeg begon met een interesse in de biologie en de samenhang der dingen. Later richtte deze interesse zich met name naar mensen, niet in de laatste plaats geïnitieerd door zijn eigen levenservaringen die hem soms geraakt en beroerd hebben. Hierdoor ging gaande weg zijn blik in de richting van menselijke samenlevingsvormen, wat vervolgens leidde tot de systeemtheoretische psychotherapie. Luuk kijkt naar menselijke moeilijkheden op een contextuele en relationele manier. Mensen leven in sociale systemen waaronder families, paren, individuen, etcetera. Het uitgangspunt is dat het functioneren van mensen betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt in een specifieke context.

Systeemtherapie ontkent niet dat er intrapsychische moeilijkheden/diagnoses bestaan doch kijkt hiernaast vanuit een ander meer beschrijvende relationele, contextuele invalshoek en kan hierbij meer helpend zijn naar moeilijkheden in de toekomst dan enkel kijkend naar het individu.

Het resultaat is dat je weer grip krijgt op je leven en anders naar jezelf, anderen en de situatie gaat kijken (beleven) waardoor je vervolgens iets anders kunt doen dan je gewoonlijk doet. Hierdoor kunnen fundamentele wijzigingen optreden die maken dat er andere betekenissen aan moeilijkheden worden toegeschreven waardoor deze moeilijkheden verminderen of verdwijnen.

Zijn persoonlijke interesses zijn het lezen van vakliteratuur en boeken waarin de auteurs blijk geven van een wonderlijke manier van kijken naar het leven, wandelen met de hond in de natuur, en verder kan hij erg genieten van kunst.

Luuk biedt individuele therapie en relatietherapie en gezinstherapie.

 

Lennar Imandt, integratief psychosociaal therapeut, systeemtherapeut, HSP- EMDR- en ACT-therapeut. Individuele psychotherapie en relatietherapie. (dinsdag en vrijdag)

Lennar Imandt

Lennar is opgeleid tot integratief therapeut aan de Educatieve Academie in Antwerpen. Zijn aandacht en belangstelling bij therapie geven gaan vooral uit naar de integratie van westerse evidence-based psychotherapie/psychologie met oosterse beschouwende benaderingen en inzichten.

Lennar heeft in verschillende rollen en klinische en ambulante settings gefunctioneerd. Eerst in Bergen op Zoom, later in Sittard en Maastricht. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als manager HRM bij een middelgrote organisatie in Limburg, is hij sinds 2011 zelfstandig therapeut.

Lennar ziet ieder traject als maatwerk. Wij zijn allemaal verschillend en hebben ook bij problemen therapie op maat nodig. Of het nu gaat om een sombere stemming, relatieproblemen, traumaverwerking, burn-out of hechtingsproblemen, iedere keer weer zoekt hij bij de cliënt de individuele ingang om van daaruit het therapeutisch proces zo goed als mogelijk te begeleiden en, waar nodig, te sturen.

Hij zet hierbij o.a. cognitieve gedragstherapie in, elementen uit mindfulness (MBCT) en heartfulness, ACT en Emotionally Focused Therapy (EFT-therapie). Maar ook een experientiële benadering van psychotherapie is vaak effectief gebleken bij o.a. traumaverwerking.

De basishouding van de therapeut is voor Lennar essentieel: aandachtig aanwezig, mild en ontvankelijk, zonder oordeel. Deze houding maakt de visie van de therapeut en therapie fris, creatief en goed in staat om aan te sluiten bij wat is op het moment.

In zijn vrije tijd sport Lennar graag, luistert hij graag naar jazz/funk muziek en uit hij zich door te schilderen. Hiernaast heeft hij interesse in meditatie en boeddhistische psychologie. Hij volgt regelmatig trainingen mindfulness en retraites bij o.a. See True Maastricht, David Dewulf en Edel Maex. Een zeer ervaren collega.

Maak een afspraak

Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar 043-2082008, het contactformulier hier invullen of een mail sturen naar info@marlysenden.nl

Er is geen lange wachttijd.