Graag vertel ik kort iets over mezelf en stel ik mijn collega’s voor. Naast de methoden die in een traject toegepast worden is het immers van groot belang een klik te hebben met je therapeut, zodat je de ruimte voelt je verhaal te doen.

In 1992 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik teruggegaan naar mijn geboortestreek Zuid-Limburg.

Gespecialiseerd heb ik mij in Cognitieve Gedragstherapie, Relatietherapie, Arbeids- en Organisatiepsychologie, en Oplossingsgerichte Coaching.

Ervaring heb ik opgedaan in een psychologisch adviesbureau, een HR-adviesbureau, het academisch Ziekenhuis Maastricht en een GGZ-instelling. Sinds 2009 werk ik als zelfstandig psycholoog in mijn praktijk.

Vanuit de volle breedte van het vak was het een mooie ontdekkingstocht naar hetgeen ik het liefst doe: mensen begeleiden vanuit mijn eigen praktijk als psycholoog met de combinatie van resultaatgericht werken en inhoudelijke verdieping. Het echte verhaal achter mensen inspireert mij en de positieve resultaten die ik zie geven mij veel voldoening.

Een traject verloopt voor iedereen anders, omdat ik kies voor maatwerk. Uiteraard loopt een traject volgens bepaalde processen, maar ik werk niet volgens één bepaald protocol. De therapie dient namelijk jouw doel. Bovendien is ieders verhaal en ieder mens uniek. Inzichten die je opdoet in de therapie en echt bij jou passen, leiden tot verandering.

Naast mijn werk liggen mijn passies in reizen, golf, film, theater, piano en het Bourgondische leven in Maastricht.

Collega’s in de praktijk

Luuk Stijns, psychotherapeut en systeemtherapeut

Luuk wordt gefascineerd door de complexiteit waarin wij samenleven. Graag wil hij met jou of jullie het verschil maken bij ontstane moeilijkheden waardoor je weer verder kunt met je leven. Het is mooi om je weer verbonden te kunnen voelen met elkaar en anderen. Je gaat opnieuw of misschien zelfs voor het eerst vreugde en blijdschap ervaren opdat je met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken, ondanks de moeilijkheden die het leven ook in zich draagt.

Zijn professionele ontwikkeling is een voortdurend proces dat al vroeg begon met een interesse in de biologie en de samenhang der dingen. Later richtte deze interesse zich met name naar mensen, niet in de laatste plaats geïnitieerd door zijn eigen levenservaringen die hem soms geraakt en beroerd hebben. Hierdoor ging gaande weg zijn blik in de richting van menselijke samenlevingsvormen, wat vervolgens leidde tot de systeemtheoretische psychotherapie. Luuk kijkt naar menselijke moeilijkheden op een contextuele en relationele manier. Mensen leven in sociale systemen waaronder families, paren, individuen, etcetera. Het uitgangspunt is dat het functioneren van mensen betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt in een specifieke context.

Systeemtherapie ontkent niet dat er intrapsychische moeilijkheden/diagnoses bestaan doch kijkt hiernaast vanuit een ander meer beschrijvende relationele, contextuele invalshoek en kan hierbij meer helpend zijn naar moeilijkheden in de toekomst dan enkel kijkend naar het individu.

Het resultaat is dat je weer grip krijgt op je leven en anders naar jezelf, anderen en de situatie gaat kijken (beleven) waardoor je vervolgens iets anders kunt doen dan je gewoonlijk doet. Hierdoor kunnen fundamentele wijzigingen optreden die maken dat er andere betekenissen aan moeilijkheden worden toegeschreven waardoor deze moeilijkheden verminderen of verdwijnen.

Zijn persoonlijke interesses zijn het lezen vakliteratuur en boeken waarin de auteurs blijk geven van een wonderlijke manier van kijken naar het leven, wandelen met de hond in de natuur, en verder kan hij erg genieten van kunst.

Luuk biedt individuele therapie en relatietherapie en gezinstherapie.

Diana Rongen, gezinstherapeut en kinder-/jeugdtherapeut. Voor relatietherapie is zij gespecialiseerd in stellen met (stief)kinderen. Voor haar werk met kinderen zie onder Kinderpsycholoog

Nadat Diana haar doctoraal in Leiden behaalde, woonde en werkte zij in Indonesie, Egypte en Engeland, waarna zij weer terugkeerde naar Zuid-Limburg. Haar loopbaan richtte zich aanvankelijk op kinderen en ouders, later ook op  gezinnen en paren.

Co Wildeboer Schut, Psycholoog. Individuele therapie en relatietherapie.

Co is opgeleid tot psycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft vele jaren gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg op verschillende plekken in het land. Haar studie heeft zij aangevuld met de opleiding tot lichaamsgericht therapeut, Mindfulness-therapeut en NLP-therapeut.

Elke vraag is weer anders en vraagt een andere insteek, een andere benadering. Afstemmen en aansluiten bij daar waar de ander is, zonder oordeel en met respect voor het verhaal van de ander. Elk levensverhaal is zo uniek, er zijn geen standaardoplossingen. Als het erop aankomt beschikt een mens over veel kracht en de moed om veranderingen aan te pakken en uit te voeren. Het motiveert Co hieraan te kunnen bijdragen vanuit respect voor het proces van de ander.

De passie van Co is dans. Ze volgde in Tilburg aan de Dansacademie de opleiding bewegingsexpressie en diverse andere dans-opleidingen bij Nederlandse en internationale docenten. Vanaf 2008 geeft zij les aan diverse dansers.

Co vindt haar inspiratie in het leven, in de mensen om haar heen, in schoonheid van de natuur en in schoonheid van kunst. Ze geniet als ze samen met haar familie en vrienden leuke activiteiten kan ondernemen.  Tijd voor haarzelf vindt ze belangrijk om weer nieuwe energie op te doen.  Co houdt van reizen, lezen, nieuwe dingen ontdekken en ontwikkelen.

 

 

Paulien Vermij, Psycholoog, relatietherapeut, mediator